Súdne spory a arbitráže

Zastupovanie pred súdom v sporových a nesporových prípadoch

Advokátska kancelária Legate ponúka služby ako zastupovanie pred súdom pre stranu navrhovateľa i odporcu. Klientov zastupujeme v súdnych sporoch i nesporových veciach, v občianskoprávnom i správnom konaní.

Zastupovanie pred súdom znamená pre advokátov kancelárie Legate zaujatie prvej línie, prijatie zodpovednosti v rámci splnomocnenia advokátov a v neposlednom rade ochranu klienta ako aj jeho záujmov  vo všetkých prípadoch.

Arbitráže

Naše skúsenosti zahŕňajú zastupovanie pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, mimosúdne vyrovnania či arbitráže pred zahraničnými (podľa ICC pravidiel) aj domácimi arbitrážnymi súdmi. Advokáti Legate majú povolenie na vykonávanie činnosti mediátora.

V právnych oblastiach ako je zastupovanie pred súdom a arbitráže máme dlhoročné skúsenosti.

Nižšie nájdete konkrétne príklady klientov, ktorých sme zastupovali pred súdom alebo v rozhodcovskom konaní, teda arbitráže:

Potravinársky holding

Obchodovanie na trhu burzy pri akvizícii proti  jednému z top obchodníkov s cennými papiermi
2001

Ropný a plynárenský holding, Maďarsko

Akcionárske práva a valné zhromaždenie
2005

Rafinéria a výrobca palív

Ochrana ochrannej známky paliva pred súdmi SR
 2006

Prevádzkovateľ siete hypermarketov

Práva prístupu
2006

Dcérska spoločnosť rafinérie

Správa pohľadávok a vymáhanie
2003-2010

Železničný dopravca

Due diligence a tendrové pravidlá na predaj balíka pohľadávok
2006

Minoritní akcionári

Buy-out a výkon akcionársky práv
2004-2008

Obchodníci s cennými papiermi

Zmenkové spory
2007

Vlastník nehnuteľného majetku

Uvoľnenie nehnuteľností spod exekúcie
2008

Developer

Mimosúdne vyrovnanie so Skanska
2008

Mesto v južnej časti Slovenska

Spory vo veci priemyselného parku, arbitráž pri SOPK
2006-2010

Plynárenský podnik

Súdne konanie vo veci povinnosti povinného výkupu
2007-2009

Rafinéria a výrobca palív

Preskúmanie pokuty uloženej PMÚ
2009

Mliekareň

Správa pohľadávok a vymáhanie v SR, ČR a Maďarsku
2007-2010

Inžinierska spoločnosť

Obrana pred súdmi v Belgicku
2010

Prevádzkovateľ web portálu

Vymáhanie pohľadávok
2004-2010

Inžinierska spoločnosť

Arbitráž pred Londýnskym súdom pre medzinárodnú arbitráž (LCIA)
2010

Prevádzkovateľ plynárenskej prepravnej siete

Zastúpenie pred súdmi pri uplatnení prepravných poplatkov
2006

Inžinierska a konštrukčná spoločnosť

Arbitráž pred českou obchodnou a priemyselnou komorou
2010

Plynárenský podnik

Cenové konania
2010

Kontaktné osoby pre Zastupovanie pred súdmi a arbitráž

Mgr. Norbert Havrila
Curriculum vitae »
+421 2 6252 7562
norbert.havrila@legate.sk

JUDr. Peter Vrábel
Curriculum vitae »
+ 421 905 648 613
peter.vrabel@legate.sk

JUDr. Michal Mistrík
Curriculum vitae »
+421 2 59307064
michal.mistrik@legate.sk