Umelá inteligencia v právnych procesoch

Legate - Umelá inteligencia v právnych procesoch - 1
Právne kancelárie na Slovensku posledných päť rokov pravidelne zavádzajú inovácie do svojich procesov a spôsobov, akými poskytujú právne služby. Niektoré dokonca nedávno implementovali nástroje, ktoré na fungovanie využívajú umelú inteligenciu.

Automatizácia procesov nemá slúžiť na to, aby nahradila právnikov, ale aby ich odbremenila od rutinnej práce a ušetrila im čas. Pomáha tiež vyhnúť sa chybám a zvyšuje úroveň zabezpečenia citlivých údajov. Niektoré spoločnosti, ako napríklad Legate, začali používať aj nástroje, ktoré umožňujú klientom jednoduchší prístup k ich zložkám, napríklad z konaní, a to prostredníctvom zdieľania elektronických súdnych spisov.

Ak chcete vedieť viac o inováciách a trendoch v advokátskych kanceláriách, prečítajte si celý článok.

Zdroj: VALČEK, Adam, 2021. Slovak Spectator: Artificial intelligence algorithms are not here to replace lawyers. 2021 [online]. Vol. 27, No. 06 [cit. 2021-06-28]. s. 12. URL: .
Two business builder people at construction site
Prenos daňovej povinnosti (DPH) pri dodaní stavebných prác od 1. 1. 2016
Dňa 1.1.2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH“), podľa ktorej pribudlo k doterajším prípadom prenosu daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 nové písmeno j): dodanie stavebných prác vrátane...
Prečítať
workmates-with-medical-protection-face-mask-to-pre-2022-01-03-16-32-15-utc-scaled
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej choroby COVID-19 - opatrenia v oblasti finančnej pomoci
Národná rada SR v súvislosti s výskytom ochorenia Covid-19 prijala dňa 02.04.2020 Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach pod číslom tlače 40
Prečítať