Umelá inteligencia v právnych procesoch

Legate - Umelá inteligencia v právnych procesoch - 1
Právne kancelárie na Slovensku posledných päť rokov pravidelne zavádzajú inovácie do svojich procesov a spôsobov, akými poskytujú právne služby. Niektoré dokonca nedávno implementovali nástroje, ktoré na fungovanie využívajú umelú inteligenciu.

Automatizácia procesov nemá slúžiť na to, aby nahradila právnikov, ale aby ich odbremenila od rutinnej práce a ušetrila im čas. Pomáha tiež vyhnúť sa chybám a zvyšuje úroveň zabezpečenia citlivých údajov. Niektoré spoločnosti, ako napríklad Legate, začali používať aj nástroje, ktoré umožňujú klientom jednoduchší prístup k ich zložkám, napríklad z konaní, a to prostredníctvom zdieľania elektronických súdnych spisov.

Ak chcete vedieť viac o inováciách a trendoch v advokátskych kanceláriách, prečítajte si celý článok.

Zdroj: VALČEK, Adam, 2021. Slovak Spectator: Artificial intelligence algorithms are not here to replace lawyers. 2021 [online]. Vol. 27, No. 06 [cit. 2021-06-28]. s. 12. URL: .
Client is submitting information on the paper of the prosecution
Vypratanie nebytových priestorov bez rozhodnutia súdu
Mnohí prenajímatelia pre spor s nájomcami pri skončení nájmu nebytových priestorov v núdzi siahajú po možnosti vykonania súpisu hnuteľných vecí za prítomnosti notára (vyhotovenie notárskej zápisnice osvedčujúcej súpis) nachádzajúcich sa v nebytovom priestore...
Prečítať
Client is submitting information on the paper of the prosecution
Čo hovorí na spájanie zákaziek vo verejnom obstarávaní zákon
K rozporu so zákonom o verejnom obstarávaní dochádza nielen zakázaným rozdelením zákaziek, ale aj spojením rôznych nesúvisiacich predmetov do jednej zákazky. Príliš široké vymedzenie predmetu zákazky môže viesť k porušenie princípu nediskriminácie, k...
Prečítať