Legate - O nás - 1

Hovoria za nás skúsenosti

Zakladáme si na kvalitných právnych službách, špičkovom odbornom poradenstve a najmä proklientskom a praktickom prístupe. Vždy zastupujeme záujmy klienta a vďaka cenným nadobudnutým skúsenostiam ponúkame efektívne riešenia.

Náš tím

Kvalita a špecializácia sú pre nás prioritou, preto naši advokáti disponujú rôznymi osobitnými licenciami a certifikátmi.
Legate - O nás - 3

JUDr. Peter Vrábel

Managing Partner
Energetické právo a projekty, zastupovanie pred súdmi a arbitráž, oblasť fúzií a akvizícií, právo nehnuteľností, verejné obstarávanie, daňové právo, konkurzné právo a reštrukturalizácie
Legate - O nás - 5

JUDr. Alena Pláňavská

Senior partner

Energetické právo, plyn a ropa, stavebné právo, investičné projekty, FIDIC, bankové a finančné právo, dane, súťažné právo, zmluvné právo, ochrana hospodárskej súťaže, arbitráž

Legate - O nás - 7

Mgr. Miroslav Dudlák, MBA

Of Counsel
Telekomunikačné právo, energetické právo, fúzie a akvizície, súdne spory
Legate - O nás - 9

JUDr. Norbert Havrila

Partner

M&A, právo obchodných spoločností, sporová agenda
Legate - O nás - 11

JUDr. Viktória Draškaba, MEconSC

Senior Associate

Oblasť sporov, právne služby pre verejné obstarávanie, daňové právo, ochrana hospodárskej súťaže, doprava, občianske právo

Legate - O nás - 13

Mgr. Ing. Ivana Šaková

Senior Associate
Oblasť fúzií a akvizícií, právo nehnuteľností, telekomunikačné právo, energetické právo
Legate - O nás - 15

JUDr. Michal Mistrík

Senior Associate
Pracovné právo, právo obchodných spoločností, sporová agenda, zastupovanie pred súdmi a arbitráž, právne služby nehnuteľností, občianske právo
Legate - O nás - 17

Mgr. Matej Mlynka, LL.M

Senior Associate
Zastupovanie pred súdmi a arbitráž, zmluvná agenda, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností, právo cenných papierov
Legate - O nás - 19

JUDr. Silvia Beňová, PhD.

Senior Associate
Pracovné právo, ochrana osobných údajov, RPVS, právo obchodných spoločností, stavebné právo a nehnuteľnosti, telekomunikačné právo
Legate - O nás - 21

Mgr. Adam Nahalka

Junior Associate
Konkurzné právo a reštrukturalizácie, stavebné právo, právo obchodných spoločností, sporová agenda
Legate - O nás - 23

Mgr. Soňa Fúsková

Junior Associate
právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie, telekomunikačné právo, M&A
Legate - O nás - 25

Viktória Nguyenová

Paralegal a Marketing manager

právo obchodných spoločností, sporová agenda, príprava podkladov a rešerše, content creator, social media manager

Legate - O nás - 27

Viktória Dugovičová

Paralegal

Konkurzné právo a reštrukturalizácie, príprava podkladov a rešerše

 

Legate - O nás - 29

Adriana Ambrovičová

Office manager
Administratíva, fakturácia, IT podpora a elektronické spisy, manažment súdnych spisov, plánovanie meetingov
Legate - O nás - 31

Ing. Ketevan Kobachidze

Accountant

Účtovníctvo a dane, fakturácia, evidencia výkazov

Ocenenia a členstvá

Našu odbornú špecializáciu v rôznych oblastiach práva potvrdzujú viacnásobné svetové ocenenia a členstvá.

Napíšte nám