Senior Associate

JUDr. Silvia Beňová, PhD.

Pracovné právo, ochrana osobných údajov, RPVS, právo obchodných spoločností, stavebné právo a nehnuteľnosti, telekomunikačné právo
Vzdelanie

Magister práv 2018 (Univerzita Komenského v Bratislave),
Doktor filozofie v oblasti pracovného práva (PhD.) 2021 (Univerzita Komenského v Bratislave),
Doktor práv 2022 (Univerzita Komenského v Bratislave)

Zápis do SAK

2022


Znalosť jazykov

Anglický – pokročilý
Portugalský – základy
Nemecký – základy

Pôsobenie v Legate

od 2021


Publikované články

Two business builder people at construction site
Prenos daňovej povinnosti (DPH) pri dodaní stavebných prác od 1. 1. 2016
Dňa 1.1.2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH“), podľa ktorej pribudlo k doterajším prípadom prenosu daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 nové písmeno j): dodanie stavebných prác vrátane...
lawyers discussing work together at workplace in office
Zmena územného plánu obce bez súhlasu vlastníka pozemku a zásah do jeho práva na majetok
Územný plán obce plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni; spresňuje a rozvíja ciele a úlohy územného plánovania v podrobnosti riešenia zodpovedajúcemu územiu obce a v súlade s územným plánom regiónu a Koncepciou územného...
Gavel for judge lawyer on EU flag, finance concept
Výnimky z postupov verejného obstarávania: IN-HOUSE entity podľa novej smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní
Verejní obstarávatelia nie sú povinní dodávateľsky zabezpečovať alebo externalizovať poskytovanie služieb, ktoré si želajú zabezpečiť sami alebo organizovať prostredníctvom iných ako verejných zákaziek[i]. V zmysle tohto princípu, zdôrazneného v 5. bode...