Energetika

V oblasti energetiky disponujeme so skúsenosťami v oblastiach ropy, plynu, tepla a elektriny. Klientom poskytujeme právne poradenstvo a právne služby pri vypracovávaní projektov či ich financovaní, získavaní povolení na podnikanie v energetike, poradenstvo v oblasti regulácii v sieťových odvetviach a pod.
V oblasti energetiky máme skúsenosti s:

Plyn

  • Obchodník s plynom
  • Prevádzkovateľ prepravnej siete
  • Prevádzkovateľ distribučnej siete

Teplo

  • Kogeneračné jednotky

Baníctvo

  • Prevádzkovateľ podzemných zásobníkov plynu

Ropa

  • Prevádzkovateľ čerpacích staníc
  • Petrochémia
  • Maďarské rafinérie

Elektrická energia

  • Kogeneračné jednotky

Kontaktné osoby pre Energetika

JUDr. Peter Vrábel
Curriculum vitae »
+ 421 905 648 613
peter.vrabel@legate.sk

JUDr. Alena Pláňavská
Curriculum vitae »
+421 2 59307066
alena.planavska@legate.sk