Bankovníctvo/Financie

V oblasti bankovníctva poskytujeme právne poradenstvo s kolektívnym investovaním, reštrukturalizáciou úverov a ich refinancovaním, syndikovanými úvermi, projektovým financovaním, MIFID pravidlami a ochranou pre neprofesionálnych klientov pri investovaní do cenných papierov, primárnymi úpismi a prospektami cenných papierov. Advokáti Legate disponujú aj poznatkami nadobudnutými počas držby osobitných licencií, ktoré posilňujú kvalitu poradenských služieb v oblasti peňažného a kapitálového trhu, ako napr. maklérska licencia na obchodovanie s cennými papiermi.
Naše konkrétne skúsenosti zahŕňajú:

Poisťovacia spoločnosť, USA

Kolektívne investovanie podľa práva SR
 2001

Rafinéria a výrobca palív

Reštrukturalizácia úverových liniek Meryl Lynch
2002

Správca majetku top banky v SR

Právna podpora vo spoločných vzájomných fondoch
2002

Obchodník s cennými papiermi, CZ

Uvedenie operácií s cennými papiermi

2001-2002

Prevádzkovateľ diaľnic

Syndikátny úver
2006

Priemyselný podnik

Refinancovanie kontokorentného úveru
2006

Rafinéria a výrobca palív

Futures a deriváty s hlavnými bankami v SR
 2007

Developer biznis centra

Reštrukturalizácie úverov
2009

Klienti privátneho bankovníctva

Regulačné aspekty MIFID
2010

Podnik z oblasti elektrických zariadení, Francúzsko

Rámec pre Cash-pooling
2010

Mliekareň

Vydanie a registrácia cenných papierov na trhu
2010

Obce

Projekt komunálnych obligácií v spolupráci s bankou
2010

Kontaktné osoby pre Bankovníctvo/Financie

JUDr. Peter Vrábel
Curriculum vitae »
+ 421 905 648 613
peter.vrabel@legate.sk