Umelá inteligencia v právnych procesoch

Legate - Umelá inteligencia v právnych procesoch - 1

Právne kancelárie na Slovensku posledných päť rokov pravidelne zavádzajú inovácie do svojich procesov a spôsobov, akými poskytujú právne služby. Niektoré dokonca nedávno implementovali nástroje, ktoré na fungovanie využívajú umelú inteligenciu.

Ochrana whistleblowerov

Legate - Ochrana whistleblowerov - 3

Zamestnávateľ čelí riziku pokuty do výšky 20.000 EUR, ak nemá správne vydaný vnútorný predpis pre systém preverovania oznámení jeho zamestnancov o protispoločenskej činnosti.

Finančné príspevky od štátu na udržania zamestnanosti

Legate - Finančné príspevky od štátu na udržania zamestnanosti - 7

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

Vplyv pandémie COVID-19 na obchodné záväzkové vzťahy

Legate - Vplyv pandémie COVID-19 na obchodné záväzkové vzťahy - 11

Vzhľadom na pandémiu COVID 19 a skutočnosť, že každý záväzkovo-právny vzťah je potrebné posudzovať s ohľadom na jeho špecifiká, odporúčame nasledovný všeobecne aplikovateľný postup (iba ak v dotknutej zmluve nie je uvedené inak):

Holdingová štruktúra

Legate - Holdingová štruktúra - 19

Managing partner advokátskej kancelárie Legate, Peter Vrábel, v rozhovore o holdingovej štruktúre.