Paralegal

Viktória Dugovičová

Právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie, telekomunikačné právo
Vzdelanie

Leiden University Holandsko

Právnická fakulta Univerzity Komenského – aktuálne štúdium

Pôsobenie v Legate

od 2023

Koncipient

od 2021

Znalosť jazykov

Anglicky – C2, Certifikát IELTS
Španielsky – A2

Publikované články

Publikované články