Mgr. Norbert Havrila

Advokát

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2020

LEGATE S.R.O., SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ZODPOVEDNOSŤ A NÁPLŇ:

Zastupovanie tuzemských a zahraničných klientov pred súdmi a v rámci arbitráže. Korporátna agenda, fúzie a akvizície. Komplexné obchodnoprávne poradenstvo vrátane poradenstva pri tuzemských a zahraničných investičných projektoch.

ODVETVIE:

Právo obchodných spoločností, Obchodné právo, Sporová agenda, Zmluvná agenda.

2017 – 2019

LEGATE S.R.O., SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ZODPOVEDNOSŤ A NÁPLŇ:

Samostatné zastupovanie tuzemských klientov pred súdmi a ostatnými orgánmi verejnej správy, vypracovanie zmluvnej a korporátnej dokumentácie, insolvenčné poradenstvo, právna pomoc klientom z tretích krajín v súvislosti so začatím podnikania v SR

ODVETVIE:

Obchodné právo, Právo obchodných spoločností, M&A, Insolvenčné právo, Zastupovanie pred súdmi a arbitráž, Agenda správnych konaní, Občianske právo

2016 – 2017

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA MAJLING & NINČÁK, S.R.O., SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ZODPOVEDNOSŤ A NÁPLŇ:

Poskytovanie právneho poradenstva klientom v rámci obchodného a občianskeho práva, zastupovanie klientov v súdnych sporoch a správnych konaniach, právne poradenstvo pri realizácii stavebných projektov, právne poradenstvo v oblasti poistného práva.

ODVETVIE:

Obchodné právo, Právo obchodných spoločností, M&A, Zastupovanie pred súdmi a arbitráž, Agenda správnych konaní, Občianske právo

2015 – 2016

Advokátsky koncipient

NITSCHNEIDER & PARTNERS, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S. R. O., SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ZODPOVEDNOSŤ A NÁPLŇ:

Zastupovanie klientov v civilných a správnych konaniach v pracovnoprávnych záležitostiach, poskytovanie právneho poradenstva v oblasti práva duševného vlastníctva (ochranné známky, úžitkové vzory, patenty), všeobecná korporátna a zmluvná agenda, právne pomoc v oblasti nekalej súťaže

ODVETVIE:

Pracovné právo, Právo duševného vlastníctva, Obchodné právo, Právo obchodných spoločností, M&A, Zastupovanie pred súdmi a arbitráž, Agenda správnych konaní, Občianske právo

2014 – 2015

Advokátsky koncipient

HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ZODPOVEDNOSŤ A NÁPLŇ:

Zastupovanie klientovi v súdnych, rozhodcovských, exekučných, insolvenčných konaniach, vymáhanie pohľadávok

ODVETVIE:

Obchodné právo, Zastupovanie pred súdmi a arbitráž, Občianske právo

VZDELANIE A LICENCIE
2009 – 2014

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

2013

European Intellectual Property Law and Information and Communication

Technologies Law Summer School 2013, (Reichenau an der Rax, Austria)

LANGUAGES
Native language

Slovak language

Other languages

English language – active (ILE – C1)

German language – basics (A1)

JAZYKY
Materinský jazyk

Slovenský jazyk

Iné jazyky

Anglický jazyk  – aktívne (ILE – C1)

Nemecký jazyk – základy (A1)