Artificial intelligence in legal processes

Legate - Artificial intelligence in legal processes - 1
For the past five years, law firms in Slovakia have been regularly introducing innovations into their processes and the ways in which they provide legal services. Some have even recently implemented tools that use artificial intelligence to function.

Automatizácia procesov nemá slúžiť na to, aby nahradila právnikov, ale aby ich odbremenila od rutinnej práce a ušetrila im čas. Pomáha tiež vyhnúť sa chybám a zvyšuje úroveň zabezpečenia citlivých údajov. Niektoré spoločnosti, ako napríklad Legate, začali používať aj nástroje, ktoré umožňujú klientom jednoduchší prístup k ich zložkám, napríklad z konaní, a to prostredníctvom zdieľania elektronických súdnych spisov.

Ak chcete vedieť viac o inováciách a trendoch v advokátskych kanceláriách, prečítajte si celý článok.

Client is submitting information on the paper of the prosecution
What does the law say about combining contracts in public procurement?
Contravention of the Public Procurement Act occurs not only by prohibited division of contracts, but also by combining different unrelated items into one contract. An overly broad definition of the subject-matter of a contract may lead to a violation...
READ MORE
Business lawyer is currently counseling the client's trial at th
Holding structure
Managing partner of Legate, Peter Vrábel, in an interview about the holding structure.
READ MORE