Pracovné právo

V sfére pracovno-právnych vzťahov máme bohaté skúsenosti so všeobecným poradenstvom súvisiacim s pracovným právom ako na strane zamestnávateľov tak aj na strane manažérov a vedúcich zamestnancov. Naše služby pre pracovné právo obsahujú aj spoludizajn riešení pri cezhraničných otázkach prevodu zamestnávateľa a taktiež aj vysielania zamestnancov k užívateľským zahraničným zamestnávateľom. Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti hromadného prepúštania ako aj spracovania vzorov dokumentácie týkajúcej sa pracovného práva pre zamestnávateľa.

Právne služby v oblasti pracovného práva zahŕňajú:

Plynárenský podnik

Unbundling časti podniku vo vzťahu k zamestnanosti
2005

Železničný dopravca

Personálny leasing celej organizačnej zložky
2006

Holandsko/Kórejský producent elektrických komponentov

Dočasné pridelenie expatriotov
2006

Rafinéria a výrobca palív

Organizačná zložka a prevod zložky
2007

Inžinierska spoločnosť

Management zmluva, bonusy a schéma stimulov, konkurenčné doložky
2007

Priemyselná spoločnosť

Hromadné prepúšťanie. zmeny v organizačnej štruktúre
2008

Prevádzkovateľ logistického centra

Pracovnoprávne kauzy vo vzťahu k cezhraničnému splynutiu
2008

Priemyselná spoločnosť

Flexi konto schéma
2008

Mliekareň

Schéma zodpovednosti zamestnancov
2009

Prevádzkovateľ logistického centra

Hromadné prepúšťanie, procedúry vo vzťahu k expats v slovenskej spoločnosti
2009

Rakúska právna kancelária

Manažérske zmluvy vo vzťahu k výkonu funkcií štatutárnych zástupcov
2010

Prevádzkovateľ logistického centra

Pracovné povolenia pre osoby z nečlenských štátov EU, trvalé pobyty
2010

Služby leteckej dopravy

Sociálny dialóg podľa práva EU, oznámenie sektorovému výboru
2010

Logistická spoločnosť

Dočasné pridelenie zamestnancov medzi prepojenými subjektmi v rámci EÚ
2011

Kontaktné osoby pre Pracovné právo

JUDr. Michal Mistrík
Curriculum vitae »
+421 2 59307064
michal.mistrik@legate.sk