Trends in insolvency law not only in Slovakia but also in G7, BRIC and EU jurisdictions

Legate - Trends in insolvency law not only in Slovakia but also in G7, BRIC and EU jurisdictions - 1
If your business partner has gone into bankruptcy/restructuring, it does not necessarily mean a complete write-off of the claim, but on the contrary an opportunity to recover it as efficiently as possible in the bankruptcy proceedings. Only your proactive approach can mean that, once applied.

Aké sú trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a iných krajín EU, kto sú kľúčoví hráči v procese, či je možné uplatniť preferenčné práva k Vašej pohľadávke – na tieto a mnohé iné otázky dáva odpovede publikácia zostavená pod vedením Linklaters a iných kontribútorov pre IFLR.

Odkaz na viac informacií: https://www.iflr.com

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

juridical contract on wooden table with pen and hammer, law concept
Simplified form of employment of foreigners from third countries
On the basis of the amendment to Act No. 5/2004 Coll. on employment services, which entered into force on 1.5.2018, the so-called simplified form of employment of foreigners from third countries (nationals from third countries outside the EU, such as...
Read more
Lawyers discussing new case in lobby
New type of commercial company – simple joint- stock company
Since 1.1.2017, an amendment to the Commercial Code (namely Act No. 389/2015 Coll. amending Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code as amended and supplementing certain acts) has been...
Read more