Trends in insolvency law not only in Slovakia but also in G7, BRIC and EU jurisdictions

Legate - Trends in insolvency law not only in Slovakia but also in G7, BRIC and EU jurisdictions - 1
If your business partner has gone into bankruptcy/restructuring, it does not necessarily mean a complete write-off of the claim, but on the contrary an opportunity to recover it as efficiently as possible in the bankruptcy proceedings. Only your proactive approach can mean that, once applied.

Aké sú trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a iných krajín EU, kto sú kľúčoví hráči v procese, či je možné uplatniť preferenčné práva k Vašej pohľadávke – na tieto a mnohé iné otázky dáva odpovede publikácia zostavená pod vedením Linklaters a iných kontribútorov pre IFLR.

Odkaz na viac informacií: https://www.iflr.com

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

Group of intercultural lawyers standing by workplace in boardroom
Employer's representation in labour relations under §9 of the Labour Code
Pursuant to sec. 9 of the Labour Code, in labour law relations, legal acts are performed on behalf of the employer, which is a legal entity, by a statutory body, a natural person acts personally. Instead of them, legal acts may be performed by authorised...
Read more
asian-lawyer-woman-working-with-a-laptop-computer-2022-10-24-23-42-44-utc-scaled
Enforcement of claims, rights and demands of creditors from legal entities
JUDr. Peter Vrábel, managing partner of Legate, on the enforceability of creditor's rights and claims.
Read more