Paralegal

Viktória Dugovičová

Právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie, telekomunikačné právo
Education

Leiden University
Faculty of Law, Comenius Univesity – ongoing studies

Working at Legate

since 2023

Koncipient

od 2021

Language skills

English – C1 (IELTS)
Spanish – A2

Publikované články

Publikované články