Vplyv pandémie COVID-19 na obchodné záväzkové vzťahy

Dátum:                                   23.03.2020

Odporúčanie:

Vzhľadom na pandémiu COVID 19 a skutočnosť, že každý záväzkovo-právny vzťah je potrebné posudzovať s ohľadom na jeho špecifiká,  odporúčame nasledovný všeobecne aplikovateľný postup (iba ak v dotknutej zmluve nie je uvedené inak):

Celý článok „Vplyv pandémie COVID-19 na obchodné záväzkové vzťahy“

Katastrálny zákon novela 2018 – Ako na kataster po novom?

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19.6.2018 novelu katastrálneho zákona – zákon č. 212/2018 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.10.2018. Dôvodom prijatia novely bolo zohľadnenie aktuálnych procesov v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností, naplnenie požiadavky zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností, zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností. Novelou sa zároveň rozširuje okruh prípadov, kedy bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte. Aký bude mať uvedená novela dopad na aplikačnú prax predovšetkým pri katastrálnych konaniach? Celý článok „Katastrálny zákon novela 2018 – Ako na kataster po novom?“

Právny charakter mobilného domu podľa stavebných predpisov

Mobilné domy sa stávajú čoraz využívanejšou alternatívou dočasného, prevažne rekreačného bývania. Ide o obydlia umožňujúce transport z miesta na miesto, ktorých výhodou sú nízke obstarávacie náklady, náklady na následnú správu, minimálne starosti s údržbou a rýchle zhotovenie domu v akomkoľvek ročnom období. Mobilný dom je kompromisom medzi karavanom a domom – z karavanu prevzal schopnosť mobility, z rodinného domu komfort a priestrannosť. Celý článok „Právny charakter mobilného domu podľa stavebných predpisov“

Zmena územného plánu obce bez súhlasu vlastníka pozemku a zásah do jeho práva na majetok

Územný plán obce plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni; spresňuje a rozvíja ciele a úlohy územného plánovania v podrobnosti riešenia zodpovedajúcemu územiu obce a v súlade s územným plánom regiónu a Koncepciou územného rozvoja Slovenska. Ako súčasť územnoplánovacej dokumentácie predstavuje základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Celý článok „Zmena územného plánu obce bez súhlasu vlastníka pozemku a zásah do jeho práva na majetok“