Fúzie a akvizície

Legate poskytuje právne poradentvo pre fúzie a akvizície od roku 2004. Naše právne služby zahŕňajú poradenstvo pri predajoch majoritných i minoritných podielov, exitoch, kapitálových vstupoch a akvizíciách strategických ako aj finančných investorov, zlúčeniach či splynutiach, ako i pri privatizácii.

Fúzie a akvizície predstavujú významnú časť poskytovaných právnych služieb advokátskej kancelárie Legate. V tejto oblasti sme pracovali na týchto úspešných projektoch:

Jeden z veľkej štvorky

Reštrukturalizácia dominantného hráča na trhu s potravinami, holdingová štruktúra a jej portfólio
2004

Rafinéria

Divestícia v zdravotnej poisťovni
2004

Chemický závod

Projekt rozdelenia materskej spoločnosti
2004

Rafinéria

Projekt cezhraničnej fúzie dcérskych spoločností v SR a zahraničí
2004

Rafinéria

Vstup investora cez DBOF zmluvu
2004

Štátny orgán

Malý poradca pri privatizácii v oblasti letectva
2005

Malé/stredné podniky

Predaj podielu na portáli telefónnemu operátorovi
2005

GEM Holding, VB

Akvizícia a financovanie priemyselného podniku 2005

Obchodník s plynom

Právne poradenstvo pri ponukovom konaní pri nadobudnutí teplárenskej spoločnosti
2006

Vlastník kogeneračnej jednotky

Predaj majoritnej účasti strategickému investorovi
2006

Akcionári inžinierskej spoločnosti

Predaj strategickému investorovi v Izraeli
2007

Inžinierska a konštrukčná spoločnosť

Akvizícia holandským strategickým investorom a následný management buy-out
2007 – 2008, 2009

Prevádzkovateľ logistického centra

Cezhraničná fúzia dcérskych spoločností Holandského prevádzkovateľa v SR a Maďarsku
2008

Drevársky producent na strednom Slovensku

Medzinárodný tender na strategického investora
2008 – 2009

Mliekareň

Buy-out a následný predaj strategickému investorovi
2009,201

Kogeneračná jednotka

Exit minoritného akcionára z kombinovaného cyklu
2010

UK private equity fund

Poradenstvo pri vstupe do inžinierskej spoločnosti
2010

Plynárenský podnik

Due diligence a transakčná dokumentácia v sektore obnoviteľných zdrojov energie
2010

Kontaktné osoby pre Fúzie a akvizície

Mgr. Norbert Havrila
Curriculum vitae »
+421 2 6252 7562
norbert.havrila@legate.sk

JUDr. Peter Vrábel
Curriculum vitae »
+ 421 905 648 613
peter.vrabel@legate.sk