Trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a krajín EU

Ak sa dostal Váš business partner do konkurzu/reštrukturalizácie nemusí to znamenať úplný odpis pohľadávky, ale naopak príležitosť na jej čo najefektívnejšie vymoženie v rámci konkurzného konania. Len Váš aktívny prístup môže znamenať, že po uplatnení zodpovednosti štatutárneho orgánu dlžníka, resp. odporovateľnosti právnych úkonov dlžníka môže byť Vaša pohľadávka uspokojená v neočakávanom rozsahu.

Aké sú trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a iných krajín EU, kto sú kľúčoví hráči v procese, či je možné uplatniť preferenčné práva k Vašej pohľadávke – na tieto a mnohé iné otázky dáva odpovede publikácia zostavená pod vedením Linklaters a iných kontribútorov pre IFLR.

Odkaz na viac informacii: https://www.iflr.com/pdfs/IFLR-Insolvency-Corp-Reorganisation-2015.pdf

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu