JUDR. VIKTÓRIA DRAŠKABA

Адвокат

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2011 – do súčasnosti

Associate, advokát

LEGATE s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Zodpovednosť a náplň:
Doprava, verejné obstarávanie, bankové a finančné právo, pracovné právo

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

2008-2011

Junior Legal Counsel

ADVISORY GROUP SLOVAKIA, s.r.o., Gunduličova 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

Zodpovednosť a náplň:
Doprava, verejné obstarávanie, bankové a finančné právo, pracovné právo

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

2003-2007

Štátny radca

Kancelária Národnej rady SR, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava, SR Zodpovednosť a náplň:
Ústavné právo, právo EÚ, správne právo

Odvetvie:
Právo – verejný sektor

KVALIFIKÁCIA PRÁVNEHO EXPERTA
2001

Ukončenie vysokoškolského magisterského štúdia práva
Univerzita Komenského Bratislava, fakulta práva

2008

Ukončenie Master’s degree ekonomického zamerania
University College Dublin, SPIRE

2011

Zápis do zoznamu advokátov SAK

VZDELANIE A LICENCIE
2007-2008

Master in European Economic and Public Affairs (MEconSC)
University College Dublin, SPIRE

1998-2003

Magister práva (Mgr.)
Univerzita Komenského Bratislava, fakulta práva

JAZYKY
Materský jazyk

Slovenský

Iné jazyky

ANGLICKÝ JAZYK
slovom a písmom (TOEFL)

FRANCÚZSKY JAZYK
komunikácia

RUSKÝ JAZYK
základy