JUDR. PETER VRÁBEL

ПАРТНЕРЫ

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2003 - súčasnosť

Managing Partner

LEGATE s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Zodpovednosť a náplň:
Spory, M&A, Plyn a ropa, Cenné papiere, Stavebné právo, Medzinárodné verejné právo, Civilné letectvo, Mediácia, Verejné obstarávanie, Dane, Doprava

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

2001 - 2002

Externý právny poradca

SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo, Bratislava, Slovenská republika

Zodpovednosť a náplň:
Koordinátor pre zahraničnú právnu agendu, Člen post-integračného tímu, Infraštruktúra a investičné projekty, divestície, nehnuteľnosti a bankové právo, DBOF and EPC (M) kontrakty

Odvetvie:
Energetika – súkromný sektor

2000

Právny poradca

Squire, Sanders and Dempsey, L.L.P., organizačná zložka, Zochova 5, Bratislava, Slovenská republika

Zodpovednosť a náplň:
Privatizácie, M&A, Súťažné právo, Spory

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

1996-1999

Vedúci právneho oddelenia

BELAR GROUP, a.s., Metodova 7, 821 08 Bratislava

Zodpovednosť a náplň:
Riadenie právnych úloh na holdingovej úrovni a supervízia vnútro-skupinových právnikov

Odvetvie:
Investičné fondy/Cenné papiere – súkromný sektor

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY
2000

Zápis do Slovenskej Advokátskej Komory

1991-1996

Magister práv,
Univerzita Komenského, Fakulta práva

VZDELANIE A LICENCIE
2011

Získaný titul/ licencia
Osoba odborne spôsobilá pre verejné obstarávanie

Názov a typ organizácie
Úrad pre verejné obstarávanie v Slovenskej republike

2010

Získaný titul/ licencia
Mediátor

Názov a typ organizácie
Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky

1997-2001

Získaný titul/ licencia
Maklérska licencia

Názov a typ organizácie
Ministerstvo Financií Slovenskej republiky

2000

Získaný titul/ licencia
JUDr.

Názov a typ organizácie
Univerzita Komenského, Fakulta práva

Jazyky
Materinský jazyk

Slovenský

Iné jazyky

ANGLICKÝ JAZYK
slovom a písmom (TOEFL)

RUSKÝ JAZYK
komunikačné schopnosti

NEMECKÝ JAZYK
základy