JUDR. ALENA PLÁŇAVSKÁ

ПАРТНЕРЫ

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2010 - súčasnosť

Partner

LEGATE s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Zodpovednosť a náplň:
Plyn a ropa, energetika, stavebné právo, dopravné právo, bankové a finančné právo, súťažné právo, arbitráž

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

2005-2009

Senior Legal Counsel, advokát

ADVISORY GROUP SLOVAKIA, s.r.o., Gunduličova 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

Zodpovednosť a náplň:
Plyn and ropa, energetika, stavebné právo, dopravné právo, cenné papiere, súťažné právo, arbitráž

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

2001-2004

Junior Legal Counsel

ADVISORY GROUP SLOVAKIA, s.r.o., Gunduličova 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

Zodpovednosť a náplň:
Plyn and ropa, energetika, stavebné právo, cenné papiere, kapitálový trh

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

2001

Právnik, právne odd.

Colné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava, SR Zodpovednosť a náplň:
Colné právo – rozhodnutia o colných dlhoch, metódy určovania colnej hodnoty, odvolania

Odvetvie:
Verejný sektor – štátny orgán

KVALIFIKÁCIA PRÁVNEHO EXPERTA
2005

Zápis do zoznamu advokátov SAK

2001

Ukončenie vysokoškolského magisterského štúdia
Univerzita Komenského, Fakulta práva

VZDELANIE A LICENCIE
2006

Doktor práv (JUDr.)
Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava

1996-2001

Magister práva (Mgr.)
Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta práva

JAZYKY
Materský jazyk

Slovenský

Iné jazyky

ANGLICKÝ JAZYK
slovom a písmom (Cambridge Certificate)

NEMECKÝ JAZYK
komunikácia

RUSKÝ JAZYK
základy