Stavebné právo

V oblasti výstavby a projektov investičnej výstavby máme bohaté skúsenosti, najmä vďaka detailnej znalosti miestneho trhu a predpisov regulujúcich oblasť výstavby a nehnuteľností. Klientom poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých fázach projektov, od ich príprav, financovania, až do konečných štádií, predaju či prenájmu.
Naše skúsenosti zahŕňajú realizáciu LSTK zmlúv, EPC zmlúv, či BOOT zmlúv. Taktiež poskytujeme právne poradenstvo pri Brown field projektoch, open book projektoch, či DBOF projektoch.
O službách právneho poradenstva v oblasti nehnuteľností sa viac dozviete na našej podstránke Právnych služieb spojených s nehnuteľnosťami.
V oblasti výstavby a máme konkrétne skúsenosti s:

Rafinéria a výrobca palív

Vrátane dlhodobej outsourcingovej zmluvy
2007

Inžinierska spoločnosť

Dizajn závodu na bio palivá
2007

Petrochemický producent

LSTK zmluvy
Nová LDPE 4 jednotka
2008

Petrochemický producent

EPC zmluvy
Rekonštrukcia Steam Cracker
2008

Developer

Brown field projekt v priemyselnej zóne
2008

Mesto v západnej časti Slovenska

BOOT zmluvy
2008

Inžinierska spoločnosť

ITT dokumentácia pre elektráreň na Malte
2008

Rafinéria a výrobca palív

Open book projekty
2008-2009

Rafinéria a výrobca palív

DBOF projekt pre nakladanie s odpadovou vodou
2008

Petrochemický producent

Costs + fee zmluvy stimuly
2008

Rafinéria a výrobca palív

Edison – výstavba paroplynového cyklu – offsites
2009

Distribútor plynu

Zmluva o pripojení k novým zdrojom
2009

Inžinierska a konštrukčná spoločnosť

Subkontrakt pre výstavbu jadrovej elektrárne
2010

Inžinierska a konštrukčná spoločnosť

Subkontrakt pre výstavbu závodu na výrobu kyseliny dusičnej vo Francúzsku
2010

Developer

Apartmánový rezort
2010

Kontaktné osoby pre Stavebné právo

JUDr. Peter Vrábel
Curriculum vitae »
+ 421 905 648 613
peter.vrabel@legate.sk

JUDr. Alena Pláňavská
Curriculum vitae »
+421 2 59307066
alena.planavska@legate.sk

JUDr. Lucia Staroňová
Curriculum vitae »
+421 2 59307065
lucia.staronova@legate.sk