Spoločnosti

Vrámci práva obchodných spoločností poskytujeme poradenstvo spoločnostiam so všetkými formami podnikania. Poskytujeme právne služby spojené s akcionárskymi a spoločenskými dohodami, konkurenčnými schémami či vytváraním korporátnych pravidiel.
Klientom poskytujeme právne poradenstvo od zakladania spoločností alebo družstiev, cez vymedzenie práv spoločníkov, akcionárov a zamestnancov, až po likvidáciu, zánik spoločností či reštrukturalizácie a konkurzy.
V oblasti práva obchodných spoločností máme nasledovné konkrétne skúsenosti:

Akciová spoločnosť s ručením obmedzeným

 • Akcionárske dohody
 • Konkurenčné schémy
 • Valné zhromaždenia
 • Kontrolné mechanizmy pri štatutárnych zástupcoch (model založený na silnej pozícii akcionára, model založený na silnej pozícií dozornej rady)
 • Poistenie zodpovednosti spôsobenej štatutárnymi zástupcami a iným manažmentom
 • Oprávnenia
 • Korporátne pravidlá – vnútorné smernice. LDA, register plných mocí
 • Transakcie medzi závislými osobami
 • Holdingové štruktúry

Družstvá

 • Družstevné podielové listy
 • Zmluvy o prevode členských podielov
 • Zhromaždenia členov

Nadácie, asociácie, neziskový sektor

 • Členovia správnej rady
 • Zakladateľské dokumenty

Paneurópske štruktúry

 • EEIG
 • Societa europeana
 • Societa privata

Kontaktné osoby pre Spoločnosti

JUDr. Michal Mistrík
Curriculum vitae »
+421 2 59307064
michal.mistrik@legate.sk

Mgr. Michaela Bašistová
Curriculum vitae »
+421 59307066
michaela.basistova@legate.sk