Preprava

Právne služby advokátskej kancelárie Legate v oblasti prepravy a logistiky zahŕňajú právne poradenstvo pre viaceré spôsoby dopravy, či už ide o železničnú, leteckú alebo lodnú dopravu.
Klientom poradíme pri administratívnych službách spojených s odvetvím dopravy a logistiky, vytváraním, rušením zmlúv a dohôd či leasingom dopravných prostriedkov.
V oblasti prepravy a logistiky máme nasledovné skúsenosti:

Železničný prepravca

Due diligence železničného prepravcu
2006

Železničný prepravca

Zmluvný rámec pre informačné systémy
2006

Diaľničný operátor

Poradca pri tendri na PPP projekt
2006

Slovenská Republika

Rokovanie o ukončení mnohostrannej zmluvy uzavretej s medzinárodnou organizáciou
2007 – 2009

Poskytovateľ leteckých prevádzkových služieb

Rokovanie o medzinárodnej dohode o zriadení funkčného bloku letového priestoru
2008 – 2010

Prevádzkovateľ logistického centra

Modré licencie
2008

Írska finančná spoločnosť

Leasing lietadla pre slovenského leteckého operátora
2010

Letové prevádzkové služby

Rokovanie o FAB ANSP zmluve o spolupráci
2010

Kórejský letecký operátor

Problematika obchodného zastúpenia

Letecký nákladný dopravca

Právne poradenstvo pri prevádzkovaní nákladného terminálu a skladov
2009-2010