Ochrana hospodárskej súťaže

Advokátska kancelária Legate má niekoľkoročné skúsenosti s poradenstvom v oblasti hospodárskej súťaže, konaniach o koncentrácií, podnikových dohôd, fúzií a akvizícií, zneužívaní dominantného postavenia, či so zastupovaním podnikov pred PMÚ.
V oblasti ochrany hospodárskej súťaže máme nasledovné konkrétne skúsenosti:

Rafinéria a výrobca palív

Oznámenie akvizície zahraničným investorom pred PMÚ
2000

Chemický veľkovýrobca

Oznámenie koncentrácie v vzťahu k prevzatiu Bestfood
2000

Drevársky výrobca

Koncentrácia a zastupovanie pre PMÚ
2000-2001

Rafinéria a výrobca palív

Nákup komodít na čerpacích staniciach ako nástoj dominantného postavenia
2003

Plynárenský podnik

Regulačné aspekty zmlúv o preprave plynu
2005

Pivovarníctvo, Belgicko

Zastupovanie vo vzťahu ku koncentrácii a účinky na súťaž spojené s prevzatím pivovaru
2006

Operátor web portálu

Dohody obmedzujúce súťaž uzavreté dominantným hráčom
2006

Petrochemical producer

Poradenstvo pri zdôvodnení vzniknutých  nákladov a primeranej ceny v rámci jednej skupiny
2009

Distribútor plynu

Politika nediskriminácie a transparentnosti pre zmluvy o pripojení pre hlavných zákazníkov
2009

Rafinéria a výrobca palív

Poradenstvo pri účinkoch dominantného postavenia pri predaji benzínu a nafty za uplynulé obdobie
2009

Mesto

Právne poradenstvo pri uplatňovaní kritérií vo výberovom konaní na predaj majetku voči PMU SR
 2011

Inžinierska spoločnosť

Poradenstvo pri zneužití dominantného postavenia na trhu pri vyhlasovaní výberových konaní
2011

Kontaktné osoby pre Ochrana hospodárskej súťaže

JUDr. Viktória Draškaba
Curriculum vitae »
+421 2 62527317
viktoria.draskaba@legate.sk