O nás

 • 157
  hodnota úspešne ukončených sporov (mil. EUR)
 • 11
  úspešných rokov na slovenskom trhu
 • 330
  transakcií v roku 2016
 • 550
  spokojných klientov

Legate (predtým Advisory Group Slovakia) je stredne veľká advokátska kancelária pôsobiaca v Bratislave, ktorej managing partner pracoval v americkej právnej kancelárii a je prítomná na trhu od roku 2004.

Legate profesionálne poskytuje právne služby štyrom spoločnostiam zaradených medzi TOP 20 nefinančných spoločností v Slovenskej republike. Portfólio klientov advokátskej kancelárie zahŕňa silných energetických hráčov, medzinárodné priemyselné koncerny ako aj subjekty verejného sektora. Väčšina osôb v kancelárií sú právnici s advokátskou licenciou a ich priemerná doba spolupráce s Legate je sedem rokov.

Právni poradcovia disponujú osobitnými licenciami na posilnenie kvality právnej služby ako sú maklérska licencia na obchodovanie s cennými papiermi, certifikát osoby odborne spôsobilej na verejné obstarávanie a registrácia mediátora. Legate úzko spolupracuje s právnymi kanceláriami v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku, prostredníctvom ktorých sme schopní poskytnúť právnu asistenciu aj v týchto jurisdikciách.