Naši klienti

Bankovníctvo/Financie

 • Správcovská spoločnosť
 • Obchodník s cennými papiermi
 • Komunálna banka
 • Zahraničná poisťovacia spoločnosť
 • Zahraničný obchodník s cennými papiermi

Energia

 • Rafinéria a predajca pohonných hmôt
 • Petrochemický koncern
 • Teplárne
 • Prevádzkovateľ zásobníkov plynu
 • Vlastník kogeneračného zdroja
 • Prevádzkovateľ prepravnej siete plynu
 • Obchodník s plynom

Potravinársky priemysel

 • Mliekarenské spoločnosti
 • Zahraničný pivovar
 • Potravinový holding
 • Pekárne

Priemysel

 • Francúzsky špecialista v oblasti manažmentu elektrickej energie
 • Montážna a inžinierska spoločnosť
 • Zahraničná spoločnosť pôsobiaca na trhu veľkoobchodu s chémiou
 • Projektová a plánovacia spoločnosť
 • Inžinierska spoločnosť
 • Spoločnosť drevospracujúceho priemyslu
 • Holandský výrobca elektroniky

 

Médiá, IT a komunikácie

 • Prevádzkovateľ internetového portálu
 • Alternatívny telekomunikačný operátor
 • Zahraničný veľkoobchodník s IT technológiou

Privátni investori

 • Private equity subjekt z Veľkej Británie
 • Malta majetkový fond
 • Fond rizikového kapitálu v ČR

Verejný sektor

 • Jedno z ministerstiev SR
 • Diaľničný a cestný operátor
 • Prevádzkovateľ navigačných služieb
 • Prevádzkovateľ letiska
 • Prevádzkovateľ koľajovej dráhy

Nehnuteľnosti

 • Rezidenční developeri
 • Developeri komerčných nehnuteľností
 • Mestá
 • Developeri priemyselných parkov
 • Koncesionári

Doprava

 • Prevádzkovateľ leteckých aeroliniek
 • Prevádzkovateľ cargo leteckej dopravy
 • Leasingová spoločnosť financujúca nákup lietadiel
 • Logistická spoločnosť vykonávajúcu medzinárodnú kamiónovú dopravu
 • Prevádzkovateľ železničnej nákladnej dopravy
 • Prevádzkovateľ koľajovej dráhy