PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2003 – súčasnosť

Senior Legal Counsel

LEGATE s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Oblasti pôsobenia:
Právo hospodárskej súťaže, Právo obchodných spoločností, Fúzie a akvizície, Nehnuteľnosti

Odvetvie:
Súkromné právo

ODBORNÁ KVALIFIKÁCIA
2007

Zápis do Slovenskej advokátskej komory

2003

Titul magister práv
Univerzita Komenského, Právnická fakulta

JAZYKY
Materinský jazyk

SLOVENSKÝ JAZYK

Iné jazyk

ANGLICKÝ JAZYK
slovom a písmom

NEMECKÝ JAZYK
komunikácia

ŠPANIELSKY JAZYK
základy