JUDr. Michal Mistrík

Senior advokát

Pracovné skúsenosti
2007 - súčasnosť

Advokát – Senior Legal Counsel

LEGATE s.r.o.

Zodpovednosť a náplň:
Obchodné právo a právo obchodných spoločností, pracovné právo, občianske právo, spory a arbitráž, právo nehnuteľností, potravinárske právo

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

2006

Advokátsky koncipient

ADVISORY GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Zodpovednosť a náplň:
príprava zmlúv, pripomienkovanie zmlúv, tvorba právnych stanovísk a podaní, komunikácia s úradmi, súdmi, zastupovanie na súdoch, valných zhromaždeniach

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

2005

Metodik HR oddelenia

Slovak Telecom a.s.

Zodpovednosť a náplň:
príprava interných pracovnoprávnych predpisov, postupov a dokumentov, príprava interných stanovísk v pracovnoprávnej oblasti

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

2003-2004

Advokátsky koncipient

Advokátska kancelária Detvai Ludik Malý Udvaros

Zodpovednosť a náplň:
príprava zmlúv, pripomienkovanie zmlúv, tvorba právnych stanovísk a podaní, komunikácia s úradmi, súdmi, zastupovanie na súdoch

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY
Dosiahnuté vzdelanie

Univerzita Komenského, Právnická fakulta (Mgr.)

VZDELANIE A LICENCIE

Doktor práv (JUDr.)

Slovenská advokátska komora

JAZYKY
Materinský jazyk

Slovenský

Iné jazyky

ANGLICKÝ JAZYK
slovom a písmom

NEMECKÝ JAZYK
základy