PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
od 2018

LEGATE s.r.o.

Senior Legal Consultant – Advokát

od 9/2016

KPMG Slovakia

Senior Legal Consultant – Advokát

  • právna podpora daňových, auditových a deal advisory služieb
  • zastupovanie v daňovom konaní, M&A, due diligence, verejné obstarávanie, korporátna a compliance agenda
  • obchodné, občianske, pracovné a správne právo
  • poskytovanie služieb najmä zahraničným klientom v kooperácii so zahraničnými KPMG kanceláriami
4/2011- 6/2016

G. Lehnert, k.s., advokátska kancelária, Slovensko

Advokát, oddelenie obchodných vzťahov a nehnuteľností

  • komplexné právne zmluvné služby pre najväčšieho výrobcu minerálnych vôd; pre najväčšieho výrobcu liehu a octu a pre jedného z najväčších výrobcov alkoholických nápojov v Slovenskej republike
  • príprava širokého spektra zmlúv vrátane dodávateľských, kúpnych, nájomných, zmlúv o dielo, distribučných, sprostredkovateľských, zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o doprave a zasielateľských zmlúv
  • účasť na vyjednávaniach
  • zastupovanie v občianskych a správnych súdnych konaniach vrátane zastupovania pred Európskym súdnom dvorom v Luxemburgu*

*zastupovanie mesta Pezinok v konaní týkajúcom sa ochrany životného prostredia známom ako “Pezinská skládka” (nezákonná skládka odpadov umiestnená v meste Pezinok), za ktorý bola v San Francisku udelená Goldman Environmental Prize 2016

10/2008 – 3/2011

Vivid Legal, s.r.o., advokátska kancelária, Slovensko

Advokátsky koncipient

  • korporátna agenda vrátane organizovania valných zhromaždení a zastupovania akcionárov
VZDELANIE A PROFESIONÁLNA KVALIFIKÁCIA
2015

University of California, Hastings College of the Law, San Francisko, Spojené štáty americké

výmenný program; zameranie: imigračné právo, business and human rights compliance, medzinárodná arbitráž

2015

LL.M. (Master of Laws) in Comparative Law, Economics and Finance (v anglickom jazyku)

International University College of Turin, Taliansko

2012

zápis do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou

2010

JUDr., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika

2002-2007

Mgr., Právnická fakulta, Univerzita J.A. Komenského, Bratislava, Slovenská republika

JAZYKY

Anglický jazyk

Taliansky jazyk