PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2017 – súčasnosť

2017 – súčasnosť

Paralegal (právny asistent)

Legate, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava

Zodpovednosť a náplň:

Komplexná právna podpora advokátskej kancelárie

Odvetvie:

Obchodné a korporátne právo, vymáhanie pohľadávok, spory, občianske právo, civilné procesné právo, exekučné právo, správne právo

VZDELANIE A LICENCIE
2015 – súčasnosť

Trnavská Univerzita v Trnave – Právnická fakulta

JAZYKY
Materinský jazyk

Slovenský jazyk

INÉ JAZYKY

Anglický jazyk

aktívne