Tím

Advokátska kancelária Legate s.r.o.

Právnici združení pod značkou Legate (predtým AGS) sú pripravení flexibilne a profesionálne poskytovať služby najvyššej kvality pri zohľadnení rozsiahlych skúseností získaných v cezhraničných transakciách a pri poradenstve pri tvorbe paneurópskych holdingových štruktúr.

Osobitné licencie členov tímu:

  • Licencia mediátora registrovaná pod Ministerstvom spravodlivosti od roku 2010
  • Osoba odborne spôsobilá pre verejné obstarávanie od roku 2011
  • Správca konkurznej podstaty v rokoch (2000 – 2005)
  • Brokerská licencia vydaná Ministerstvom financií (1997-2002)
  • Povolenie na činnosť správcu pre reštrukturalizáciu a konkurz

Členstvo v medzinárodných asociáciách:

  • IBA – International Bar Association (Medzinárodná komora advokátov)
  • Výbor pre stavebné právo
  • Výbor pre civilné letectvo
  • EALA – European Aviation Law Association (Európska asociácia leteckého práva)