Konečný užívateľ výhod a jeho povinnosti

Doktor Peter Vrábel, riadiaci partner advokátskej kancelárie Legate, o povinnostiach konečného užívateľa výhod (KUV).   Redaktorka: Doktor Peter Vrábel, advokát a riadiaci partner kancelárie Legate, je mojím dnešným hosťom. Dobrý deň. JUDr. Peter Vrábel:  Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.  Redaktorka: Ďakujem, že ste ho prijali. Zaviedol sa termín „konečný užívateľ výhod‟. Aké má povinnosti tento konečný užívateľ v svetle súčasnej legislatívy? … Čítať ďalej Konečný užívateľ výhod a jeho povinnosti