Aké zmeny prinesie novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2017?

29. novembra 2016 bola prijatá novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii (č. 7/2005 Z. z.), ktorá so sebou prináša viacero noviniek. Tie sprísňujú predpoklady a podmienky reštrukturalizácie a nanovo definujú koncept oddlženia fyzických osôb, tzv. osobný bankrot.Aký dopad bude mať nová úprava na dlžníkov a vysporiadanie ich dlhov, a tiež na veriteľov a možnosti ich uspokojenia? Celý článok „Aké zmeny prinesie novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2017?“