Čo hovorí na spájanie zákaziek vo verejnom obstarávaní zákon

K rozporu so zákonom o verejnom obstarávaní dochádza nielen zakázaným rozdelením zákaziek, ale aj spojením rôznych nesúvisiacich predmetov do jednej zákazky. Príliš široké vymedzenie predmetu zákazky môže viesť k porušenie princípu nediskriminácie, k zvýhodneniu určitých subjektov a k znevýhodneniu iných subjektov. Celý článok „Čo hovorí na spájanie zákaziek vo verejnom obstarávaní zákon“