Junior Associate

Mgr. Denisa Režová

Konkurzné právo a reštrukturalizácie, právo obchodných spoločností, sporová agenda, pracovné právo
Vzdelanie

Magister práv 2023

Koncipient

od 2023

Znalosť jazykov

Anglický
Nemecký

Pôsobenie v Legate

od 2022

Publikované články

Two business builder people at construction site
Prenos daňovej povinnosti (DPH) pri dodaní stavebných prác od 1. 1. 2016
Dňa 1.1.2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH“), podľa ktorej pribudlo k doterajším prípadom prenosu daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 nové písmeno j): dodanie stavebných prác vrátane...
Prečítať
lawyers discussing work together at workplace in office
Zmena územného plánu obce bez súhlasu vlastníka pozemku a zásah do jeho práva na majetok
Územný plán obce plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni; spresňuje a rozvíja ciele a úlohy územného plánovania v podrobnosti riešenia zodpovedajúcemu územiu obce a v súlade s územným plánom regiónu a Koncepciou územného...
Prečítať
Gavel for judge lawyer on EU flag, finance concept
Výnimky z postupov verejného obstarávania: IN-HOUSE entity podľa novej smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní
Verejní obstarávatelia nie sú povinní dodávateľsky zabezpečovať alebo externalizovať poskytovanie služieb, ktoré si želajú zabezpečiť sami alebo organizovať prostredníctvom iných ako verejných zákaziek[i]. V zmysle tohto princípu, zdôrazneného v 5. bode...
Prečítať
xu-haiwei-IDBmt0WX208-unsplash
Umelá inteligencia v právnych procesoch
Právne kancelárie na Slovensku posledných päť rokov pravidelne zavádzajú inovácie do svojich procesov a spôsobov, akými poskytujú právne služby. Niektoré dokonca nedávno implementovali nástroje, ktoré na fungovanie využívajú umelú inteligenciu.
whistleblower-reveals-information-about-illegal-or-2023-03-07-01-47-49-utc-scaled
Ochrana whistleblowerov
Zamestnávateľ čelí riziku pokuty do výšky 20.000 EUR, ak nemá správne vydaný vnútorný predpis pre systém preverovania oznámení jeho zamestnancov o protispoločenskej činnosti.
business-woman-covid-19-2022-01-19-00-15-02-utc-scaled
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI
discussing-laws-2021-09-24-02-53-55-utc-scaled
Finančné príspevky od štátu na udržania zamestnanosti
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby...
workmates-with-medical-protection-face-mask-to-pre-2022-01-03-16-32-15-utc-scaled
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej choroby COVID-19 - opatrenia v oblasti finančnej pomoci
Národná rada SR v súvislosti s výskytom ochorenia Covid-19 prijala dňa 02.04.2020 Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach pod číslom tlače 40
global-epidemic-of-covid-19-and-disinfection-of-of-2022-12-16-06-48-47-utc-scaled
Vplyv pandémie COVID-19 na obchodné záväzkové vzťahy
Vzhľadom na pandémiu COVID 19 a skutočnosť, že každý záväzkovo-právny vzťah je potrebné posudzovať s ohľadom na jeho špecifiká, odporúčame nasledovný všeobecne aplikovateľný postup (iba ak v dotknutej zmluve nie je uvedené inak):
black-health-worker-making-covid-test-to-white-wom-2022-04-11-14-23-07-utc-scaled
Možnosti postupu zamestnávateľa vo vzťahu k šíreniu nákazy COVID-19
Zamestnávateľ je oprávnený pri takýchto vážnych prevádzkových dôvodoch:
asian-lawyer-woman-working-with-a-laptop-computer-2022-10-24-23-42-44-utc-scaled
Vymáhanie pohľadávok, práv a nárokov veriteľa od právnických osôb
Doktor Peter Vrábel, riadiaci partner advokátskej kancelárie Legate, o vymožiteľnosti práv a nárokov veriteľa.
businessman-and-lawyer-look-at-contract-terms-in-l-2023-02-11-00-51-30-utc-scaled
Konenčný užívateľ výhod a jeho povinnosti
Doktor Peter Vrábel, riadiaci partner advokátskej kancelárie Legate, o povinnostiach konečného užívateľa výhod (KUV).
Business lawyer is currently counseling the client's trial at th
Holdingová štruktúra
Managing partner advokátskej kancelárie Legate, Peter Vrábel, v rozhovore o holdingovej štruktúre.

Publikované články

Two business builder people at construction site
Prenos daňovej povinnosti (DPH) pri dodaní stavebných prác od 1. 1. 2016
Dňa 1.1.2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH“), podľa ktorej pribudlo k doterajším prípadom prenosu daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 nové písmeno j): dodanie stavebných prác vrátane...
lawyers discussing work together at workplace in office
Zmena územného plánu obce bez súhlasu vlastníka pozemku a zásah do jeho práva na majetok
Územný plán obce plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni; spresňuje a rozvíja ciele a úlohy územného plánovania v podrobnosti riešenia zodpovedajúcemu územiu obce a v súlade s územným plánom regiónu a Koncepciou územného...
Gavel for judge lawyer on EU flag, finance concept
Výnimky z postupov verejného obstarávania: IN-HOUSE entity podľa novej smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní
Verejní obstarávatelia nie sú povinní dodávateľsky zabezpečovať alebo externalizovať poskytovanie služieb, ktoré si želajú zabezpečiť sami alebo organizovať prostredníctvom iných ako verejných zákaziek[i]. V zmysle tohto princípu, zdôrazneného v 5. bode...

Náš tím

Kvalita a špecializácia sú pre nás prioritou, preto naši advokáti disponujú rôznymi osobitnými licenciami a certifikátmi.

JUDr. Peter Vrábel

Managing Partner
Energetické právo a projekty, zastupovanie pred súdmi a arbitráž, oblasť fúzií a akvizícií, právo nehnuteľností, verejné obstarávanie, daňové právo, konkurzné právo a reštrukturalizácie

JUDr. Alena Pláňavská

Senior partner

Energetické právo, plyn a ropa, stavebné právo, investičné projekty, FIDIC, bankové a finančné právo, dane, súťažné právo, zmluvné právo, ochrana hospodárskej súťaže, arbitráž

Mgr. Miroslav Dudlák, MBA

Of Counsel
Telekomunikačné právo, energetické právo, fúzie a akvizície, súdne spory

Martin Lukáč

Counsel
Právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností, banking & finance

JUDr. Viktória Draškaba, MEconSC

Senior Associate
Oblasť sporov, právne služby pre verejné obstarávanie, daňové právo, ochrana hospodárskej súťaže, doprava, občianske právo

JUDr. Michal Mistrík

Senior Associate
Pracovné právo, právo obchodných spoločností a právo obchodných spoločností, sporová agenda, zastupovanie pred súdmi a arbitráž, právne služby nehnuteľností, občianske právo

Mgr. Ing. Ivana Šaková

Senior Associate
Oblasť fúzií a akvizícií, právo nehnuteľností, telekomunikačné právo, energetické právo

JUDr. Norbert Havrila

Senior Associate
M&A, právo obchodných spoločností, sporová agenda

Mgr. Matej Mlynka, LL.M

Senior Associate
Zastupovanie pred súdmi a arbitráž, zmluvná agenda, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností, právo cenných papierov

JUDr. Silvia Beňová, PhD.

Senior Associate
Pracovné právo, ochrana osobných údajov, RPVS, právo obchodných spoločností, stavebné právo a nehnuteľnosti, telekomunikačné právo

Mgr. Adam Nahalka

Junior Associate
Konkurzné právo a reštrukturalizácie, stavebné právo, právo obchodných spoločností, sporová agenda

Mgr. Soňa Fúsková

Junior Associate
právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie, telekomunikačné právo, M&A

Mgr. Denisa Režová

Junior Associate
Konkurzné právo a reštrukturalizácie, právo obchodných spoločností, sporová agenda, pracovné právo

Viktória Nguyenová

Paralegal
Zastupovanie pred súdmi a arbitráž, zmluvná agenda, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností, právo cenných papierov

Adriana Ambrovičová

Office manager
Administratíva, fakturácia, IT podpora a elektronické spisy, manažment súdnych spisov, plánovanie meetingov

Mgr. Andrea Vaňková

Office assistant
Marketing, administratívna podpora, podpora účtovníctva, správa sociálnych sietí

Ing. Ketevan Kobachidze

Accountant
Účtovníctvo a dane, fakturácia, evidencia výkazov