Nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie

Od 01.01.2017 sa novelou Obchodného zákonníka (konkrétne zákonom č. 389/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádza nový typ obchodnej spoločnostijednoduchá spoločnosť na akcie (skratka „j.s.a.“).

Celý článok „Nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie“